Geobiologisch onderzoek – Voor een gezonde woning

Wat is geobiologie?

In onze huizen en op ons werk bewegen we elke dag in een natuurlijke en kunstmatige elektromagnetische omgeving.

Geobiologie is de studie van alle invloeden die de omgeving uitoefent op alles wat leeft, meer bepaald van de negatieve energiebronnen die van tellurische (ondergrond), elektromagnetische of louter energetische aard kunnen zijn in een welbepaalde ruimte (huis, appartement, kantoorgebouw, hotel, rusthuis, studentenkot).

In de praktijk gaat het erom de verschillende bronnen te identificeren en te neutraliseren die bij de bewoner een gevoel van onbehagen (slapeloosheid, hoofdpijn, ziektes, overgevoeligheid enzovoort) kunnen veroorzaken. De bekende geobiologische fenomenen worden vandaag versterkt door de aanwezigheid op aarde van steeds meer kunstmatige (elektromagnetische) technologieën: relaisantennes, gsm’s, hoogspanningsmasten, elektrische transformatoren enzovoort.

 

Soorten geobiologische vervuiling: ‘schadelijke golven’

Natuurlijk (kunnen worden geneutraliseerd door bepaalde elementen in de woning te plaatsen)

  • Grondverschuivingen
  • Grondwater
  • Enzovoort

Kunstmatig (kunnen niet of slechts moeilijk worden geneutraliseerd of gematigd)

Elektrisch – Magnetisch

  • Hoge frequenties (relaisantennes, gsm’s, radars enzovoort)
  • Lage frequenties (elektriciteitsnet in de woning)

Voor personen die zich afvragen of ze wel een gezonde woning kopen, bieden wij de mogelijkheid om een beroep te doen op een team van professionele geobiologen die een geobiologische analyse van het beoogde goed maken om zich er bijvoorbeeld van te vergewissen dat er niet al te veel hoge frequenties door het huis lopen.

Vraag ons het tarief voor dit analyse !

Op zoek naar de eigenaar van een goed?

Hebt u zich nooit eens afgevraagd wie de eigenaar was van een bepaalde woning of een bepaald terrein om het eventueel te kunnen kopen?

Misschien hebt u het idee vervolgens opgegeven wegens tijdsgebrek en gelet op de formaliteiten die u moet vervullen om dit soort informatie te verkrijgen bij de bevoegde stedenbouwkundige dienst.

Bent u op zoek naar de contactgegevens van de eigenaar van een onroerend goed, dan hebben wij de oplossing voor u.

 

 

 

 

 

Bezorg ons het adres van het goed en wij bezorgen u vervolgens de identiteit en de volledige contactgegevens van de eigenaar(s). Wij nemen contact met hem (hen) op om de eerste gesprekken op te starten en vervolgens te onderhandelen over een mogelijke aankoop.

Wij leveren deze prospectiedienst gratis en begeleiden u dus automatisch als adviseur bij de aankoop. De vergoeding die we daarvoor aanrekenen is uitsluitend afhankelijk van het welslagen van de transactie.

Contacteer ons om er meer over te weten !

Snelle inleidende analyse

  • Hebt u onvoldoende tijd?
  • Verblijft u in het buitenland?
  • Kunt u niet deelnemen aan een openbare verkoop?

Doe alleen waar u zelf goed in bent en laat BuyerSide oordelen over de relevantie en het belang van het goed dat u hebt gevonden.

BuyerSide bereidt voor u het terrein voor met het oog op een mogelijke aankoop.

We bezorgen u een ter zake doend advies op grond waarvan u snel kunt oordelen of u het goed wenst aan te kopen en dit tegen de voorwaarden die wij eventueel voor u (op voorhand) bedingen.

U hoeft niet te betalen voor deze dienst van inleidende analyse. U gaat enkel de verbintenis aan om een beroep te doen op de diensten van BuyerSide indien u beslist verder te gaan met de aankoop.

Vraag ons meer informatie

Haalbaarheid en rendabiliteit studie van een vastgoedproject

BuyerSide adviseert u op hand van een compleet Business Plan in de verschillende stadia van uw renovatie of ontwikkelingsplan.

Bent u een eigenaar van een gebouw en aarzelt u om te bouwen, te renoveren of te verkopen ?

BuyerSide helpt u om de juiste beslissing te nemen en met het realiseren van uw project in het licht van de huidige trend in de vastgoedmarkt.

Vraag ons het tarief voor dit soort studie !