Tijdens het aankoopproces van een onroerend goed

Een transparante vergoeding

Een vergoeding aIleen indien de aankoop van het onroerend goed wordt afgerond…

BuyerSide bepaalt zijn vergoeding hoofdzakelijk op basis van de verkregen prijsvermindering gerealiseert dankzij zijn tussenkomst in de onderhandelingen over de verkoopprijs en stemt dus zijn financiële belangen hierbij af op de uwe:

 • basiscommissie: 0,605 % incl. BTW (0,5 % excl. BTW) op de aankoopprijs*
 • incentive commissie: 18,15 % incl. BTW (15 % excl. BTW) van de gerealiseerde besparing op de prijs na afloop van de onderhandelingen (verschil tussen de aangekondigde verkoopprijs en de werkelijk betaalde prijs).

*--> Met een minimale en maximale totale beloning gelijk aan een percentage op de aankoopprijs, variabel afhankelijk van het investeringsvolume.

Neem contact met ons op !

U denkt eraan om een woning aan te kopen als investering? BuyerSide is uw partner bij uitstek!

Buyerside is gespecialiseerd in de aankoop van huurwoningen voor Belgische of buitenlandse klanten. Zoals blijkt uit onze referenties komt BuyerSide tussen bij de aankoop van huurwoningen bij een investeervolume gaande van € 400 k tot meerdere miljoenen euro's.

BuyerSide kan u helpen bij:

 • de rechtstreekse overname van activa (Asset Deal)
 • De overname van een bedrijf met onroerende activa (Share Deal)
 • Om het even welke andere hulp of raadgeving betreffende uw toekomstig of bestaand onroerend erfgoed. 

Dankzij onze sterke aanwezigheid op de vastgoedmarkt staan wij aan de bron van de informatie en kunnen wij voor u huurwoningen aan interessante voorwaarden vinden. Hier spreken we niet van een opwelling van geestdrift, maar wel over een aantrekkelijk rendement. BuyerSide gaat op zoek naar huurwoningen die aan uw specifieke investeringscriteria beantwoorden en zoekt ook naar de mooie opportuniteiten "buiten de markt".

Onze dienstverlening bestaat uit 5 stappen om u van A tot Z bij te staan in de loop van de transactie:

 1. Zoektocht naar het goed > Wij gaan op zoek naar uw ideale investering: locatie, type woning, investeringsvolume, ... Elke zoektocht is uniek.
 2. Analyse van het goed > Wij bezoeken talrijke woningen en analyseren de vooraf geselecteerde goederen. Zo worden er soms inbreuken vastgesteld op het vlak van de stedenbouwkundige conformiteit van de woning, bijvoorbeeld wat betreft het aantal officieel erkende wooneenheden. Onze analyse maakt het mogelijk om een antwoord te bieden op essentiële en noodzakelijke aspecten die komen kijken bij de uitwerking van een business plan, zoals de opmeting van de werkelijke oppervlakten, de asbestanalyse, het budget voor werken, etc.
 3. Valorisatie van de woning > Wij hanteren verschillende berekeningsmethodes en houden daarbij rekening met de tijdens de bezoeken opgespoorde elementen die een invloed kunnen hebben op de waarde van het goed. Deze eerste analytische stappen monden uit in een volledig analyse- en valorisatierapport wat een ware diepgaande audit van het goed zal vormen.
 4. Onderhandeling > Wij onderhandelen met de verkoper of zijn gemachtigde over de prijs en de voorwaarden. Vervolgens stellen wij een aankoopbod of een intentiebrief op die u zal beschermen door middel van de bijzondere en opschortende voorwaarden die nodig zijn voor de goede uitvoering van het dossier. 
 5. Contracten > Ten slotte herlezen wij ook de ontwerpen van verkoopovereenkomsten en authentieke akten in samenspraak met uw notaris, die vaak het goed niet bezocht heeft of deelgenomen heeft aan de initiële onderhandelingen. Wij verzekeren u dus dat de overeengekomen voorwaarden wel degelijk in de akten en contracten opgenomen worden.

Wij werken nauw samen met een team van vastgoedspecialisten: architecten, advocaten, fiscalisten, asbestexperts, meetkundige schatters, woningbeheerders, .... die in functie van de concrete noden tussenkomen in de dossiers, wat een overtuigend resultaat oplevert.

BuyerSide kan beschouwd worden als de "One Stop Shopping" voor elke investeerder die in België in vastgoed wil investeren. Laat ons uw ogen en oren op het terrein zijn!

Aangezien de interestvoeten historisch laag en aantrekkelijk zijn, is het ongetwijfeld een goed moment om in vastgoed te investeren, maar zonder hierbij halsoverkop te werk te gaan! 

Contacteer ons voor verdere informatie

Ontdek meer over de vastgoedmarkt en zijn valstrikken

We organiseren regelmatig gratis informatiesessies waarop verschillende punten aan bod komen:

 • Studie en ontwikkeling van uw zoekcriterias voor onroerend goed 
 • Focus op de relevante vastgoedmarkt (evolutie, verwachte rendementen, prijzen, locaties, liquiditeit, etc.)
 • Tips om goed te kopen
 • Te vermijden valstrikken en fouten
 • Een succesvolle vastgoedonderhandeling
 • Voorstelling van BuyerSide
 • Vragen/Antwoorden

Vanwege de huidige sanitaire situatie kunnen we helaas geen informatiesessie meer organiseren. We kunnen wel een individuele sessie, mits dragen van een mondmasker, voorstellen in ons kantoor, ofwel per videoconferentie.  

Aarzel niet om contact met ons op te nemen en te melden wanneer u beschikbaar bent om onmiddellijk een afspraak te regelen.

Ik schrijf mij gratis in voor de volgende sessie !

Verkoopt u een onroerend goed? BuyerSide kent misschien uw toekomstige koper!

Aangezien BuyerSide enkel voor rekening van vastgoedkopers werkt, heeft het een aanzienlijk netwerk van potentiële kopers kunnen opbouwen.

Indien u van plan bent om een huurwoning, een huis, een appartement, een grond, ... te verkopen, aarzel dan niet om u dossiers inzake particuliere of professionele verkoop aan ons over te maken.

Uw voordelen met Buyerside:

 • Het is gratis: wij handelen enkel voor rekening van de koper.
 • Het is goed mogelijk dat wij in onze databank beschikken over de ideale koper van uw goed!

Contacteer ons voor meer informatie alsook om uw onroerend goed gemakkelijker te kunnen verkopen!

Onze aanvullende diensten

Aankoop van een goed dat niet te koop staat

Hebt u zich nooit afgevraagd wie de eigenaar was van een bepaalde woning of een bepaald terrein om het eventueel te kunnen kopen? Bezorg ons het adres van het goed en wij bezorgen u vervolgens de identiteit en de volledige contactgegevens van de eigenaar.

Deze prospectiedienst is gratis op voorwaarde dat we uw consulent worden bij de aankoop en dit, met een vergoeding die uitsluitend afhangt van het welslagen van de transactie.

 

 

Haalbaarheids- en rentabiliteitsstudie van een vastgoedproject

U bent eigenaar van een onroerend goed en aarzelt om te bouwen, renoveren of verkopen? BuyerSide geeft u advies, met volledig business plan als hulpmiddel, in de verschillende fasen van uw renovatie of uw bouwproject.

 

 

 
Snelle inleidende analyse

U wilt snel weten of het de moeite is om een goed te kopen? Maar u hebt geen tijd of bent afwezig... We bezorgen u een ter zake doend advies op grond waarvan u snel kunt oordelen of u het goed wenst aan te kopen en dit tegen de voorwaarden die wij eventueel voor u (op voorhand) bedingen.

U hoeft niet te betalen voor deze dienst van inleidende analyse. U gaat enkel de verbintenis aan om een beroep te doen op de diensten van BuyerSide indien u beslist verder te gaan met de aankoop.

 

 

Geobiologische analyse van een woning

We identificeren en neutraliseren de natuurlijke of kunstmatige negatieve energiebronnen die tot het onwelzijn van de bewoner van een goed kunnen leiden: grondverschuivingen, grondwater, relaisantennes, gsm’s, hoogspanningsmasten, elektrische transformatoren, enzovoort.

 

Neem contact op met ons om meer te weten !

Ontdek meer over de vastgoedmarkt en zijn valstrikken