Deze FAQ's in de vorm van vragen en antwoorden kunnen u helpen om ons manier van werken beter te begrijpen

Ja, we begeleiden onze klanten bij de aankoop van alle onroerende goederen, ook nieuwe, dat wil zeggen deze die ten minste gedurende twee jaar volgend op het einde van de bouw/zware renovatie onbewoond zijn. De verkoop van deze goederen is meestal onderworpen aan de toepassing van 21 % btw (ter vervanging van de registratierechten).

De aankoop van een nieuw onroerend goed op plan (toepassing van de wet Breyne) impliceert een grondige controle van het bestek dat de promotor heeft opgesteld, alsook de voorlopige en definitieve oplevering van het gebouw die op de voet gevolgd wordt. 

U moet zich er eerst van vergewissen dat het onroerend goed inderdaad perfect is. Vaak wint enthousiasme het van de rede. Een grondige analyse van het onroerend goed toont vaak aan dat er aanzienlijke gebreken zijn. Deze gebreken of problemen zijn meestal gemakkelijk te verhelpen, maar het is beter om vooraf een budget te voorzien om onaangename verrassingen te vermijden.

Zo hebben we een jong koppel begeleid voor de aankoop van hun eerste woning. Deze werd voor een realistische prijs aangeboden, gelet op de grootte van het terrein en de algemene staat van het gebouw. Na de grondige analyse van BuyerSide besefte de klant dat het oorspronkelijk voorziene budget voor werken, veel te laag was. Er werd een budget opgemaakt voor de isolatie, de vervanging van het elektrisch verwarmingssysteem en het versterken van de elektriciteitsmeter. Bij de onderhandelingen stemde de verkoper ermee in om een groot deel van de kostprijs van deze werken van zijn verkoopprijs af te trekken en om de verwijderingskosten van het asbest op de verwarmingsbuizen voor zijn rekening te nemen. De tussenkomst van BuyerSide was gerechtvaardigd en nodig en dit, ondanks de schijn. 

Om te beginnen moet worden nagegaan of het onroerend goed inderdaad tegen een interessante prijs wordt aangeboden. Het feit dat er veel bezoeken zijn, betekent niet dat het onroerend goed snel en tegen de vraagprijs zal worden verkocht. U moet weten dat agentschappen graag gegroepeerde bezoeken organiseren die de potentiële koper het gevoel geven dat het onroerend goed erg in trek is.

Het gebeurt natuurlijk dat er concurrentie is voor een onroerend goed en dat de onderhandelingsmarge klein, lees onbestaand is. Wanneer het een goede zaak is, adviseren we onze klant niet zelden om een aankoopbod te doen tegen de gevraagde prijs, hoewel onze vergoeding hoofdzakelijk afhangt van de onderhandelingen over de verkoopprijs. De tussenkomst van BuyerSide is zeker gerechtvaardigd voor onroerende goederen met veel kandidaat-kopers. In deze context biedt de tussenkomst van BuyerSide andere voordelen: de klant wordt op de voorgrond geplaatst (door de makelaar gerust te stellen over zijn financiële capaciteit en zijn motivatie, hulp om snel een kredietbelofte te krijgen en zo een aankoopbod zonder opschortende financieringsvoorwaarde te doen (een lager bod zonder financieringsvoorwaarde krijgt vaak de voorkeur). Bovendien onderhoudt BuyerSide goede relaties met talrijke makelaars, wat soms het verschil kan maken ten opzichte van een andere kandidaat. De ervaring heeft aangetoond dat de tussenkomst van BuyerSide in een dossier sterk op prijs wordt gesteld door de verkoper of zijn makelaar. We zijn er om vooruitgang te helpen boeken in het dossier en alle elementen voor de transactie te verzamelen (plannen, vergunningen attesten enzovoort), wat meestal sterk op prijs wordt gesteld door de interveniënten.

BuyerSide is uw consulent. Wij verdedigen uw belangen en enkel uw belangen. We nemen geen beslissing in uw plaats. We hebben de gewoonte om doeltreffend te onderhandelen over de verkoopprijs en de voorwaarden van uw aankoopbod zonder de verkoper te frustreren. Er zijn twee mensen nodig om een deal te sluiten. Het is onze rol om het evenwicht te vinden dat alle partijen bevalt. Tijdens de onderhandelingsfase wordt u steeds ingelicht over de besprekingen en u beslist uiteindelijk om de prijs die u wenst, voor te stellen. Onderhandelingen lopen vlotter met een tussenpersoon naast u. Hoewel we sterk over de prijs onderhandelen, kunnen we steeds toegevingen doen op verzoek van onze klant. Vermits we niet zelf beslissen, hebben we het voordeel dat we de mening van onze klant kunnen inroepen en dus minder hard gaan onderhandelen zonder gezichtsverlies te lijden of de verkoper te frustreren indien dat nodig is.

Het antwoord moet hier genuanceerd worden in die zin dat de notaris enerzijds wel degelijk de stedenbouwkundige inlichtingen opvraagt, waarin over het algemeen de stedenbouwkundige vergunning(en) vermeld worden die in het verleden toegekend werden, maar anderzijds kan de notaris de rechtstoestand niet vergelijken met de feitelijke toestand aangezien hij het goed niet bezocht heeft. Bijgevolg zal hij dus niet kunnen zeggen of de veranda, het terras, de ramen, de dakramen, het zwembad, etc. op stedenbouwkundig vlak overeenstemmen met de laatste uitgereikte vergunning dan wel of ze zonder vergunning geplaatst werden terwijl een stedenbouwkundige vergunning wel vereist was. Des te meer daar de notaris de plannen van de vergunning van de woning niet opvraagt in het stedenbouwkundig archief om de rechtstoestand te vergelijken met de feitelijke toestand. BuyerSide gaat dit na zodat u zeker bent dat u een woning aankoopt die aan de normen voldoet op stedenbouwkundig vlak of dat u ten minste op de hoogte bent van de vastgestelde onregelmatigheden en dat men hiermee rekening kan houden bij de waardebepaling van het goed.