Doel: Vind de woning van uw dromen!

U profiteert van onze reactiviteit, evenals van onze sterke aanwezigheid op de vastgoedmarkt, die ons in staat stelt te profiteren van geweldige "off-market" kansen.

De sleutels tot een aankoop van onroerend goed naar hartenlust, en zonder onaangename verrassingen!

 

 

Een volledige ondersteuning van BuyerSide bij de aankoop van uw onroerend goed

Contacteer ons

Een volledige ondersteuning van BuyerSide bij de aankoop van uw onroerend goed

Tijdens het aankoopproces van een onroerend goed

Stap1: Zoeken naar het ideale vastgoed

 • Op basis van uw criteria: type woning, locatie, te renoveren of niet, budget, enz.
 • Op de markt, maar ook via ons zogenaamde “off-market” netwerk dat ons in staat stelt om opportuniteiten te identificeren alvorens de officiële verkoop, of die niet te koop staan, maar waarvan de eigenaars klaar zijn om te verkopen.
 • Zelfs als zeer vaak wordt gevraagd, is de zoekstap optioneel, dat wil zeggen dat we onze opdracht ook kunnen starten vanuit de analyse van een of meer goederen die u zelf zou hebben geïdentificeerd.

Stap 2: Analyse van het onroerend goed

 • Bezoek van het huis of het appartement dat u wilt kopen.
 • Analyse van de onroerende, technische, juridische, stedenbouwkundige… aspecten.
 • Identificatie van de potentiële risico’s van uw aankoop.
 • Opsporen van elementen die invloed hebben op de waarde van het goed.
 • Controleren of het goed voldoet aan alle stedenbouwkundige bepalingen.
 • Controleren of de verstrekte informatie juist is: bewoonbare oppervlakte, grootte van het terrein, kwaliteit van de technische uitrustingen... .
 • Indien nodig laat BuyerSide zich bijstaan door zijn team deskundigen: asbest, aannemer,landmeter, enzovoort.

Stap 3: Waardering van het onroerend goed

 • Rapport met analyse van het onroerend goed (ligging, stedelijke situatie, analyse van sterke en zwakke punten, kansen en bedreigingen) en waardebepaling (analyse van marktwaarde, huurwaarde, vergelijkingspunten, enz.).
   
 • Aanbevelingen in termen van prijs, budget voor werken en eventuele opschortende voorwaarden die moeten worden besproken op basis van het analyse- en expertiserapport.

Stap 4: Onderhandelen om de beste prijs te krijgen

 • Met uw akkoord start BuyerSide de onderhandelingen met de verkoper en/of zijn makelaar om de best mogelijke prijs te verkrijgen.
 • De onderhandelingen vormen een belangrijke fase in de tussenkomst van BuyerSide. Een particulier die door emotie overmand is omdat hij zopas het goed heeft gevonden dat hij wenst te kopen (vaak na een lange en moeilijke zoektocht), onderhandelt niet altijd op even efficiënte wijze over de aankoop van de beoogde woning. De financiële inzet is echter evenredig hoog in termen van familievermogen.
 • Onze ervaring als onderhandelaar in de vastgoedsector laat ons toe om uitstekende resultaten te boeken, die onze vergoeding in grote mate compenseren.

Stap 5: Aankoopbod en overeenkomst

 • Het opstellen van het aanbod tot aankoop, waarin de voorwaarden van de overeenkomst zijn opgenomen en de koper wordt beschermd door de voorwaarden die wij opnemen.
 • Doornemen van de overeenkomsten (verkoopcompromis, authentieke akte, overeenkomst van aankoop van aandeel, financieringsovereenkomst enzovoort, met bijzondere aandacht voor het optimaliseren op fiscaal, vermogensrechtelijk en erfrechtelijk vlak.

Getuigenissen

« De aanpak van BuyerSide was uitstekend... Alle risico's werden in kaart gebracht en konden tijdens onze eerste ontmoeting worden besproken. Ze waren zelfs zo slim om op de eerste algemene vergadering de mogelijkheid van een dakterras ter sprake te brengen. » 

R.D.

"BuyerSide nam heel snel contact op met de eigenaar. Deze had al van BuyerSide gehoord en aarzelde niet om ons voorrang te geven. Dankzij de tussenkomst van BuyerSide konden we de hele operatie al structureren nog vóór de ondertekening van de verkoopovereenkomst."

S.W.

« Geweldig advies en onderhandeling, zowel vanuit eigendoms- als fiscaal oogpunt. Ik moet toegeven dat ik waarschijnlijk niet zulke goede resultaten zou hebben gehad. »

M.D.

Onze referenties..

intérieur maison moderne, escalier luxe

Vergoeding

Pure 'success fee' - wij worden enkel vergoed als de verkoop effectief doorgaat.

Vergoeding in de vorm van een percentage van de aankoopprijs:

 • Degressief naargelang van het investeringsvolume
 • Variabel naargelang van de besparing op de vraagprijs.

U kan er dus op vertrouwen dat de financiële belangen van BuyerSide op één lijn staan met de uwe.

Wil je meer weten?

Contacteer ons

Bent u op zoek naar eigendom ?

Beschrijf uw project!

 • Huidige Uw gegevens
 • Jouw zoektocht
 • Uw verzoek
 • Ingevuld