Eigenaar vs huurder: wat zijn ieders verplichtingen?

Een verstopte gootsteen, een haag die gesnoeid moet worden of een stookketel die de geest geeft! Bij een pand dat verhuurd wordt, is het niet altijd eenvoudig om te weten wie moet instaan voor de kosten met betrekking tot het gebruik van de woning: eigenaar of huurder. Om u te helpen, geven wij een kort overzicht van ieders verplichtingen. 

Een goede huurder beheert zijn woning als een goede huisvader!

Volgens het Burgerlijk Wetboek moet iedere huurder toezien op het respect voor en het goede onderhoud van zijn woning. Dit wil dus zeggen dat hij naast de regelmatige schoonmaak van het goed ook kleine herstellingen voor zich moet nemen. Het maakt niet uit of deze er gekomen zijn door dagelijkse gebruik, door zijn fout of zijn eigen onachtzaamheid. Het gaat bijvoorbeeld om een gebroken raam, een verstopte gootsteen of een schoorsteen die geveegd moet worden. Bovenop deze kosten is de huurder er eveneens toe verplicht om zijn eigenaar op de hoogte te brengen in geval van problemen of herstellingen die uitgevoerd dienen te worden, zoals wanneer vochtproblemen op de muren opduiken of dakpannen gebroken zijn. Indien hij dit niet doet, kan hij aansprakelijk gesteld worden voor de schade die daaruit voortvloeit. 

Een goede eigenaar verzorgt de structuur van zijn gebouw. 

De eigenaar is er van zijn kan verantwoordelijk voor om zijn gebouw in goede staat te houden. Hij moet met andere woorden alle grote herstellingen aan het gebouw voor zijn rekening nemen. Een voorbeeld daarvan is de vervanging van de raamwerken of een herstelling aan de lift. Hij is eveneens verantwoordelijke voor grote onderhoudswerken die te wijten zijn aan ouderdom, normale slijtage en overmacht. Zo moet de eigenaar betalen voor de vervanging van een versleten kraan of wanneer een elektrische installatie in overeenstemming met de normen moet worden gebracht. 

En wie draagt de lasten? 

De lasten worden ook verdeeld. Zo moet de huurder door betaling van een maandelijks voorschot instaan voor lopende uitgaven met betrekking tot de woning, zoals de verbruikskosten voor water en elektriciteit, de kosten voor verwarming, zijn woningverzekering, .... De eigenaar moet op zijn beurt instaan voor de verzekeringskosten van het gebouw en voor grote herstellingen

Artikel delen