Mond-tot-mondreclame om een pand te kopen dat niet op de vastgoedmarkt aangeboden wordt

Een voormalige klant van BuyerSide, die tevreden was over onze diensten, heeft ons het bestaan gemeld van een opbrengstwoning die niet op de vastgoedmarkt aangeboden werd. Een woning die wij daarna aan iemand uit ons klantenbestand voorgesteld hebben, die ons op zijn beurt in contact gebracht heeft met een andere kandidaat-koper die zijn patrimonium graag wou diversifiëren. En zo was de cirkel rond...

Een goede investeringsmogelijkheid
Onze koper werd aangetrokken door verschillende troeven die het huis te bieden heeft: het voorgestelde rendement, het aantal kamers en de grootte ervan, de liquiditeit van de oppervlakten, de stedenbouwkundige conformiteit en de ligging in een wijk die volop in bloei is, met een enorm potentieel om nog verder uit te groeien en op lange termijn een meerwaarde te bieden: het Bloemenhof in Brussel.

Bijna 10% korting op de verkoopprijs
BuyerSide ging over tot een analyse van de woning en kon zo een korting van 9% bekomen. Er werden namelijk enkele elementen aangehaald die een invloed hebben op de waarde van het goed, meer bepaald:

  • huur die niet in overeenstemming met de termijnen van de huurovereenkomst aangegeven werd 
  • de aanwezigheid van een slechte betaler
  • aanzienlijke verschillen in de staat van onderhoud van de eenheden
  • de afwezigheid van afzonderlijke watertellers
  • enkele lichte overtredingen met betrekking tot de elektriciteit
  • de afwezigheid van brandwerende deuren.

Een opdracht die in een recordtijd afgerond werd
Deze aankoop zal alles samen minder dan 4 maanden in beslag genomen hebben. Van het eerste bezoek begin september 2017 tot de authentieke akte die eind december 2017 getekend werd, heeft BuyerSide:

  • de kandidaat-koper bijgestaan, van het bezoek van het pand tot de prijsonderhandelingen, zonder het opstellen van contracten, het herlezen van het compromis en de authentieke verkoopakte te vergeten
  • de rol vervuld van facilitator door, voor de in het buitenland wonende verkoper, alle certificaten te overhandigen die nodig zijn met het oog op de verkoop van de woning (EPB- certificaten en certificaten elektriciteit), teneinde de wens van beide partijen om de termijn zo kort mogelijk te houden te respecteren.
  • zich in plaats van de notaris verantwoordelijk gesteld na ondertekening van de authentieke akte, door in te staan voor de afrekening van de huur en lasten, de overdracht van de huurwaarborgen en andere nuttige stukken.
Bent u van plan om een opbrengstwoning aan te kopen? Contacteer de experts van BuyerSide
Artikel delen