Tips bij verhuren: moet de eigenaar een verzekering aangaan voor het pand dat hij verhuurt?

Als eigenaar is het niet altijd eenvoudig om te weten welke soorten verzekering wel of niet moeten worden aangegaan. Gelukkig is BuyerSide er om het kort voor u samen te vatten.

Een woningverzekering is niet verplicht! 

Hoewel de wet niemand ertoe verplicht om een woningverzekering (of brandverzekering) aan te gaan, wordt het wel ten zeerste aangeraden. Uw gebouw volledig laten verzekeren behoedt u immers van tal van schadegevallen waarvoor de huurder niet aansprakelijk kan worden gesteld. In geval van stormschade bent u bijvoorbeeld diegene die voor de kosten moet opdraaien. 

Waarom is de verzekering van mijn huurder onvoldoende? 

Wanneer een huurder een woningverzekering aangaat, wordt deze berekend op basis van de werkelijke waarde van het onroerend goed. Met andere woorden de nieuwwaarde verminderd met de slijtage. Daarom is het als eigenaar belangrijk om uw gebouw te laten verzekeren voor de nieuwwaarde. Zo zal uw goed verzekerd zijn voor het bedrag dat nodig is om het in zijn oorspronkelijke staat te herstellen bij schade. Zelfs indien uw huurder goed verzekerd is, neemt u geen enkel risico om geld kwijt te spelen. Deze woningverzekering zal u eveneens dekken bij schade veroorzaakt aan derden. Denk maar aan een dakpan die loskomt en op de wagen van de buur belandt. 

Afstand van verhaal, een bijkomende verzekering 

Hoewel u uw huurder er niet toe kunt verplichten om een woningverzekering aan te gaan, kunt u wel een clausule tot afstand van verhaal bij uw verzekeringscontract voegen. Deze clausule houdt in dat u, of uw verzekeringsmaatschappij, zich niet tot uw huurder zullen kunnen wenden in geval van schade. Hoewel ze een kleine meerprijs inhoudt bij het aangaan van uw verzekering biedt ze vooral een extra zekerheid. Met een clausule tot afstand van verhaal zult u immers niet achter uw huurder aan moet zitten om een schadevergoeding te krijgen in geval van schade. 

Artikel delen