Verhuren: berekenen hoe winstgevend uw vastgoed is

Vastgoed is een veilig investering, daar is geen twijfel over! Alvorens u een pand aankoopt om het te verhuren, is het weliswaar toch noodzakelijk om het huidige en/of potentiële rendement ervan te berekenen. BuyerSide staat u nogmaals bij met tips van experts zodat u alles te weten komt over de huuropbrengsten.

Brutorendement VS nettorendement VS rendement op het eigen vermogen
Het rendement van een vastgoed is de verhouding tussen de financiële inkomsten en de uitgaven. Hoe meer de inkomsten hoger liggen dan de uitgaven, hoe interessanter uw investering zal zijn. Om dit te berekenen, moet u rekening houden met drie varianten: brutorendement, nettorendement en rendement op het eigen vermogen.

Brutorendement: zeer gemakkelijk te meten. Het gaat om uw financiële bruto-inkomsten in vergelijking met uw investering. Om dit te berekenen moet u het jaarlijkse bedrag aan huurgelden delen door de aankoopprijs van het goed inclusief alle aankoopkosten (notariskosten, registratiekosten, kredietkosten, ...) en het resultaat vermenigvuldigen met 100 om een percentage te bekomen. Het brutorendement biedt zo een globaal overzicht van hoe een investering eruit zou kunnen zien en is een interessante indicator bij het vergelijken van verschillende investeringsprojecten.

Nettorendement: het nettorendement leunt dichter aan bij de realiteit en houdt rekening met verschillende kosten en lasten met betrekking tot het verhuurde pand. Zo blijft de berekening identiek, met uitzondering dat u van uw jaarlijkse bruto huurinkomsten de onroerende voorheffing, de eventuele beheerskosten en de verschillende lasten die niet op de huurder verhaald kunnen worden moet aftrekken. Het grote voordeel van deze berekening is dat ze een duidelijker beeld schetst van het rendement van uw investering. Daarom wordt het gebruikt om het financieringsplan uit te werken.

Het rendement op het eigen vermogen: het grote voordeel van vastgoed is dat men een groot deel van zijn investering kan financieren. Hiermee wordt bedoeld dat een aanzienlijke investering inkomsten kan opbrengen, zonder al te veel eigen vermogen te hoeven te investeren. Het is dus interessant om te berekenen wat het rendement is van uw eigen vermogen dankzij het hefboomeffect van de banken. Om dit te berekenen moet u eerst de jaarlijkse kredietkosten (interesten) aftrekken van de netto jaarinkomsten (gebruikt voor het nettorendement) en dit dan delen door het bedrag van het eigen geïnvesteerde vermogen.

Hoe kan men het rendement verhogen?
Zelfs wanneer uw rendement al interessant is, is het steeds mogelijk om het te verhogen en besparingen te doen. Er bestaan enkele methodes om uw inkomsten tot een maximum te brengen:

  • Onderhandel in de eerste plaats zo goed mogelijk over de prijs van het vastgoed bij aankoop.
  • Renoveer indien nodig uw pand zodat het in waarde stijgt en de potentiële huurgelden alsook de vraag naar uw goed verhoogd worden om het snel te kunnen verhuren.
  • Heronderhandel uw krediet indien nodig. Zo kunt u een interessantere rente bekomen en uw kosten beter beheren.
  • Gezamenlijk huren maakt het in het algemeen mogelijk om hogere huurgelden te ontvangen. Hetzelfde gebeurt indien u het pand bemeubeld verhuurt (opgelet: denk aan de belastingen die verschuldigd zijn op het meubilair). U kunt het rendement eveneens verhogen door een forfait voor lasten in te voeren (indien ze wijselijk berekend worden) veeleer dan te werken met een provisie.
Artikel delen