Aankoop van een opbrengsteigendom door een vereniging

Voor deze nieuwe aanwinst begeleidde BuyerSide een vereniging die op zoek was naar een opbrengsteigendom in Brussel. De vereniging wou een pand kopen om de woonunits te verhuren aan een sociaal verhuurkantoor (SVK). Het sociale en maatschappelijke aspect was heel belangrijk voor hen.

Een te renoveren gebouw voor gemengd gebruik in Etterbeek

We gingen op zoek naar een pand dat voldeed aan de criteria van de vereniging, rekening houdend met hun budget. Na verschillende bezoeken zonder resultaat vond BuyerSide een gebouw voor gemengd gebruik in de Jachtlaan in Etterbeek. Het bestond uit een handelspand op de benedenverdieping en 3 woonunits op de bovenverdiepingen. Naar zoiets was de vereniging op zoek en bovendien was het pand vrij van huur.

Het gebouw werd meermaals bezocht: eerst met onze klant, de koper, en daarna met een technicus om de technische aspecten te analyseren (met enkele hachelijke acrobatische toeren om op het dak te komen). Tot slot werd ook nog een derde bezoek georganiseerd met het SVK om na te gaan of het pand geschikt was voor hun huurders.

Een ander belangrijk aspect van de aankoop was de vraag in hoeverre het SVK de nodige renovatiewerken op zich wou nemen.

Verlaging van de aankoopprijs door een vochtprobleem

Een deel van die werken had te maken met een groot vochtprobleem in de kelderverdieping. Een van de muren was volledig doorweekt en er lagen zelfs plassen op de vloer. De verkoper stelde meteen voor om de nodige werken op eigen kosten te laten uitvoeren voor de akte als de partijen tot een akkoord zouden komen. Na een bod van de koper en een korte onderhandeling kwamen beide partijen tot een overeenkomst.

Uiteindelijk bleek echter dat de verkoper zijn verbintenis om het vochtprobleem op te lossen, niet kon nakomen voor de akte. De oorzaak van het probleem lag namelijk in het gebouw ernaast. De twee ondergrondse putten in de garage van de buur waren volledig verstopt. De situatie was zo erg dat niets van het water van het gebouw - noch het afvalwater, noch het water uit de afvoerbuizen - naar de stadsriolering liep! Bovendien was de inspectieput op verschillende plaatsen gebarsten. Daardoor sijpelde het overtollige water in de grond, onder de garage en door de gemeenschappelijke muur, naar de kelder van het pand dat de vereniging had gekocht. Daarom moest de inspectieput worden hersteld met behulp van een vochtwerend systeem. 

Ondertussen had de grond achter de muur zoveel water opgeslorpt dat de muur onmogelijk kon worden gedroogd - en het probleem opgelost - voor de akte. Aangezien onze klant de herstelling zou moeten opvolgen, heeft BuyerSide de verkoper op zijn verantwoordelijkheid gewezen. Er werd een financiële overeenkomst gesloten in de vorm van een verlaging van de aankoopprijs.

Eind oktober werd de koopakte ondertekend en binnenkort kan de vereniging aan de renovatiewerken beginnen om de nieuwe bewoners zo snel mogelijk te kunnen verwelkomen.

Misschien is onze volgende referentie wel uw toekomstige aankoop!Contacteer vandaag nog onze experts!

Artikel delen