Een aankoop... misschien wel de ideale gelegenheid om goede zaken te doen op fiscaal vlak?

De juiste keuzes maken op fiscaal vlak bij de aankoop van een onroerend goed, daarbij gaat men niet over één nacht ijs... Net daarom is het van belang om te steunen op het advies van experts, zoals die uit het professionele netwerk van BuyerSide. 

Uw vastgoedaankoop fiscaal optimaliseren
Er zijn heel wat mogelijkheden en het is belangrijk om ze grondig te bestuderen alvorens over te gaan tot de akte. 
Zo heeft u er in functie

  • van het pand
  • van uw gezinssamenstelling
  • van uw vermogen...

belang bij om:

  • als vennootschap een aankoop te doen
  • als natuurlijk persoon een aankoop te doen
  • deels als vennootschap en deels als natuurlijk persoon een aankoop te doen
  • een schenking te doen aan uw kinderen zodat zij de blote eigendom verwerven (of een zeker percentage van het goed). 
Nood aan raad? BuyerSide geeft u een eerste advies en is perfect geplaatst om u, dankzij de hulp van gespecialiseerde partners  en advocaat-fiscalisten die behoren tot ons professionele netwerk, bij te staan bij de stappen die u zet !
Artikel delen