Goede of slechte zaak? Hoe bepaalt u precies de waarde van uw goed ?

Alvorens u een onroerend goed aankoopt, is het essentieel om een duidelijk beeld te hebben van de waarde ervan. 
Het is tijdens deze waardebepaling dat u zal kunnen oordelen of u er een goede dan wel een slechte zaak aan doet. Het principe: zich een duidelijk beeld vormen van de verkoop- en verhuurmarkt op basis van concrete vergelijkingspunten (aantal m², gevels, verdiepingen, kamers, ...).

Hoewel de vastgoedmarkt relatief stabiel is in België, evolueert ze toch snel.  Daarom is het van belang om de laatste tendensen en de gehanteerde prijzen in de beoogde buurt nauw op de voet te volgen.

Hier volgen enkel nuttige vragen die u zich moet stellen...

  • Wat was de prijs waaraan goederen met gelijkaardige eigenschappen onlangs verkocht werden in de buurt?
  • Wat is de prijs per m² in de buurt, zowel voor nieuwe woningen als voor oude die te renoveren zijn? 
  • Welk budget dient voorzien te worden voor werken? 
  • Wat is de huurwaarde van dit goed? 
  • Als ik het goed te huur zou willen aanbieden, wat zou dan mijn netto- en brutorendement zijn voor en na werkzaamheden? 
  • Zou mijn goed snel verkocht kunnen worden op de markt (liquiditeit van het goed)? 

Zoveel eerste vragen waarop u al een antwoord moet hebben vóór uw aankoop. BuyerSide kan u helpen in de zoektocht naar deze antwoorden. Zo bent u zeker dat u een goede zaak doet!

Denk er goed aan dat...
De prijs van een woning voornamelijk bepaald wordt door de waarde van de grond en de locatie. Hou daar rekening mee bij uw waardeberekening. Baksteen kan men vervangen en aanpassen met een budget voor werkzaamheden dat we zouden kunnen ramen tussen de € 500 en € 2.000/m² in functie van uw criteria. De locatie van uw grond en de onderliggende waarde ervan zal men daarentegen nooit kunnen wijzigen...

Artikel delen