Mooie aankoop van een vastgoedvennootschap voor een klant van BuyerSide

Op 30 november 2020 kwam het tot een overeenkomst tot overdracht van aandelen voor de verkoop van een familiale vastgoedpatrimoniumvennootschap.

Deze vennootschap is eigenaar van tal van onroerende activa in Brussel. Een privé-investeerder, die klant is van Buyerside, neemt de vennootschap over met de 4 onroerende activa die erbij horen.

Bepaalde activa in deze portefeuille kunnen rechtmatig beschouwd worden als “emblematisch”.

Een vastgoedportefeuille in het hart van Brussel

Nicolas Vincent, Managing Director en medeoprichter van BuyerSide verduidelijkt: “Het gebouw in de Eikstraat is recht tegenover Manneken Pis gelegen. Zo dicht dat zijn straal haast tot tegen de voorgevel komt! ”.

De portefeuille bestaat voornamelijk uit twee volledige blokken, de ene in de Eikstraat en de andere in de Tenbosstraat. Voor het overige bestaat ze uit verschillende verhuureenheden opgedeeld in mede-eigendom in de Lariksenstraat en de Louis Lepoutrelaan. De onroerendgoedwaarde van de volledige transactie zou rond de € 4 M liggen.  

Een transactie in het teken van vertrouwen

Nicolas Vincent, voegt er het volgende aan toe: “De transactie vond op korte termijn plaats en zonder juridische of fiscale bijstand. Alles werd in goede verstandhouding met onze klant geregeld: het opstellen van de overeenkomst tot overdracht van aandelen, de prijsberekening, de inrichting van de dataroom, etc. Volgens mij was het sleutelwoord bij deze transactie: vertrouwen.  De verschillende partijen (verkoper, koper en BuyerSide als tussenpartij) begrepen en respecteerden mekaar van begin tot einde bij deze deal. Het hoort bij een van de meest aangename transacties die ik al heb meegemaakt."

Door middel van deze transactie versterkt BuyerSide zijn positie als adviseur bij aankopen in de residentiële sector en van patrimoniumvennootschappen: “Naast de klassieke residentiële sector, wordt onze activiteit van zuivere ‘buy-side’-advisering meer en meer uitgebreid naar andere domeinen met een bijzondere aandacht voor patrimoniumvennootschappen”, voegt Nicolas Vincent toe.

Nicolas Vincent

Managing Director

E: nicolas.vincent@buyerside.be

M: 0476/79.65.47

Artikel delen