Over het belang van een goede berekening van uw huurinkomsten

Tegenwoordig is het nodig om voorafgaand aan de aankoop van een opbrengstvastgoed een nauwkeurige berekening te maken van uw huuropbrengsten. Louter en alleen rekenen op een mooie waardevermeerdering bij doorverkoop van uw pand zou de dag van vandaag immers zeer riskant kunnen zijn.

Investeerders die op zoek zijn naar een zekere en rendabele belegging richten hun pijlen momenteel bij voorkeur op de vastgoedmarkt. In functie van het type woning, de staat en uiteraard de ligging ervan, schommelt het gemiddelde brutorendement “Acte En Mains” (meer bepaald de kosten, inclusief registratierechten) over het algemeen tussen de 4 en 6%.

Bovendien zorgt het materiële aspect van een woning ervoor dat de investeerder op zijn twee oren kan slapen: hij blijft meester over een aanzienlijk deel van zijn rendement, namelijk door zijn goed correct te onderhouden.

Waardevermeerderingen van geringer belang...
Aangezien de rentevoeten momenteel erg laag staan, blijkt een investering nog steeds erg interessant te zijn. Dankzij het hefboomeffect via een lening kan het rendement op het geïnvesteerde eigen vermogen immers makkelijk 15% bedragen!
Maar de tijd waarin men een mooie waardevermeerdering bij verkoop in het vooruitzicht had en men zich tevreden kon stellen met erg lage huuropbrengsten ligt ongetwijfeld achter ons.  De sleutel om uw investering in onroerend goed te laten slagen, zal voortaan dus de mate zijn waarin u het aspect “rendement” ernstig in aanmerking neemt. 

Laten we het er samen over hebben !

Artikel delen