Vastgoed: 2018 heeft wat nieuws in petto op fiscaal vlak

In het Brusselse en het Waalse gewest hebben de regeringen gunstige beslissingen genomen voor vastgoedkopers. Deze werden van kracht op 1 januari. We werpen een snelle blik op 4 moedgevende fiscale nieuwigheden.

In Brussel > Minder belastingen op bouwgrond
In 2017 heeft het Brussels Hoofdstedelijk Gewest de woonbonus vervangen door een abattement inzake registratierechten die verschuldigd zijn op de verkoop van onroerende goederen die gebouwd zijn, in opbouw zijn of op tekening staan.

Sinds 1 januari 2018 werd dit abattement eveneens ingevoerd inzake registratierechten die verschuldigd zijn op de verkoop van bouwgronden. Het gaat om de eerste 87.500 euro, wat een fiscale besparing inhoudt van 10.937,5 euro aangezien de registratierechten in Brussel op 12,5% liggen. Voor gronden waarvan de prijs meer dan 250.000 euro bedraagt, is een abattement niet van toepassing.

De ordonnantie is in werking getreden op 1 januari 2018. Ze is van toepassing op de authentieke aktes voor de aankoop van een bouwgrond die vanaf 1 januari 2018 worden verleden.

In Wallonië > Abattement van 20.000 euro
20.000 euro, dat is het bedrag van de belastingvermindering op de registratierechten waar u in Wallonië sinds januari 2018 recht op heeft indien u een goed aankoopt dat bedoeld is als hoofdverblijfplaats. Aan een tarief van 12,5% gaat het om een rechtstreeks fiscaal voordeel van 2.500 euro (1.200 euro in het geval van een bescheiden woning, waarvan de registratierechten herleid worden tot 6%).

Deze maatregel is van toepassing op de aankoop van een bestaande woning, van een bouwgrond of van een woning in opbouw of op tekening. Onder voorwaarden, meer bepaald het feit er gedurende minstens 3 jaar ononderbroken te wonen.

> Gedaan met een tarief van 15% voor een 3e woning
Voortaan worden de registratierechten - vroeger aan 15% - afgeschaft indien u een 3e woning koopt. Deze intrekking werd van kracht op 1 januari 2018 en heeft betrekking op de authentieke aktes die op deze datum gesloten worden alsook op iedere overeenkomst die vaste datum heeft verkregen op die datum.

> De lijfrente wordt minder belast
Sinds 1 januari zullen de registratierechten voor de aankoop op lijfrente van 12,5% naar 6% gaan. Het goed moet sinds minstens 5 maanden de hoofdverblijfplaats van de verkoper zijn.

Bovendien worden de registratierechten, in geval van een vrije lijfrente, niet meer berekend op de verkoopwaarde, maar op de waarde van de blote eigendom, met andere woorden de waarde van de volle eigendom zonder de waarde van het vruchtgebruik.

Zet al dit goede nieuws u ertoe aan om een onroerend goed aan te kopen in 2018? Laten we het er samen over hebben !

Bronnen:
- L’Echo.be
- Ordonnantie van 14 december 2017 tot wijziging van artikel 46bis van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten, met het oog op de invoering van een abattement op de registratierechten bij de verkoop van bouwgronden, B.S 5 januari 2018

Artikel delen