Verhuurder? Vraag je dan af wat de kosten zijn!

26.09.2018

Artikel delen

De manier waarop de kosten tussen huurder en verhuurder verdeeld zijn, maakt in het algemeen het voorwerp uit van een clausule in het huurcontract. Indien dit niet het geval is, worden de lasten verdeeld in functie van hun aard: de kosten en lasten met betrekking tot de eigendom zijn ten laste van de verhuurder, terwijl de verhuurder de kosten en lasten draagt voor het gebruik en het genot van het gehuurde goed.

De lasten die gebruikelijk door de huurder betaald worden:

 • Verbruik van water, elektriciteit, verwarming (indien dit niet rechtstreeks met de leverancier geregeld wordt)
 • Rioleringstaks en taks voor de ophaling van het afval
 • Kosten voor het opmeten van de warmtemeterstand
 • Telecombijdragen en -abonnementen
 • De eigen woningverzekering

En in het geval van een appartement:

 • Aandeel in de kosten voor de verwarming, de verlichting en het onderhoud van de gemeenschappelijke delen (met inbegrip van het loon van de conciërge of de betaling van de reinigingsdienst)
 • Kosten voor het onderhoud van de lift

De lasten die verplicht door de verhuurder betaald worden:

 • De onroerende voorheffing > Opgelet: De gezinssituatie van de huurder kan in Wallonië en Brussel recht geven op een vermindering van de onroerende voorheffing. Zodra deze verkregen is, moet de verhuurder ze terugbetalen aan de huurder.
 • De kosten voor het inschakelen van een kantoor (enkel indien het handelt voor rekening van de huurder)

De lasten die gebruikelijk door de verhuurder betaald worden:

 • De beplantingen in de gemeenschappelijke delen, de aankoop van een grasmaaier of ander materiaal voor het onderhoud van de gemeenschappelijke tuin
 • Kosten voor de modernisering van de lift
 • Grote herstellingen
 • De verzekeringspremie van het gebouw

En de syndicuskosten?
Niet makkelijk te bepalen wie van de huurder en verhuurder het meest profijt haalt uit de diensten van de syndicus... De kosten kunnen dus gelijk verdeeld worden tussen beide partijen of kunnen uitsluitend ten laste van de huurder of verhuurder zijn. Hoe dan ook, dit punt wordt beter expliciet in het huurcontract verduidelijkt.

U heeft het wel begrepen: het is belangrijk om de kosten na te gaan bij een aankoop, zowel voor de toekomstige verhuurder die er enkele zal dragen, als voor de toekomstige huurder voor wie lage kosten interessant zijn. Doe dus een beroep op BuyerSide om u bij te staan bij uw aankoop!

Bron: L’Echo