Europese wijk : aankoop van nieuwe kantoren

Ziehier onze laatste referentie voor een internationale organisatie die op zoek was naar kantoren in de Europese wijk. Advies, bemiddeling en diepgaande analyse hebben ervoor gezorgd dat wij deze transactie succesvol konden afronden.

Een complex aankoopproces

De klant, een internationale organisatie zonder winstoogmerk, wou al enige tijd kantoren kopen in de Europese wijk in Brussel. De onderneming bestond al in Brussel en was op zoek naar een centralere locatie in de buurt van de Europese wijk, binnen een zeer nauw afgebakende straal van slechts enkele straten.

Nadat zij een advertentie op internet op het oog kwamen, hebben de vertegenwoordigers van de onderneming contact opgenomen met de vastgoedprofessional BuyerSide om correct de waarde van het pand in te kunnen schatten. Aangezien het aankoopproces van vastgoed in Brussel hen onbekend was, wensten zij van A tot Z bijgestaan te worden.

Het begeerde pand zat in werkelijkheid in een vennootschap. De verkoper wou de aandelen van de vennootschap verkopen, die naast de kantoren ook tien parkeerplaatsen inhielden, waar onze klant weinig belangstelling voor had. Onze klant kon zich er niet in vinden om een vennootschap te kopen. De statuten van zijn organisatie maakten het immers onmogelijk om zoiets te beogen. Bovendien was hij niet geïnteresseerd in zoveel parkeerplaatsen.

Een lange onderhandeling was het gevolg, waarbij BuyerSide de belangen van zijn klant verdedigde. Wij hebben de rol van bemiddelaar gespeeld tussen de vertegenwoordigers in Brussel, de bestuurster van de onderneming in New York en de verkopende partij die bijgestaan was door een voor de transactie gemandateerd vastgoedmakelaar.

Een geslaagde transactie voor beide partijen

Wij hebben de tijd genomen om het pand in detail te analyseren, waarbij we rekening gehouden hebben met iedere parkeerplaats, de grootte en werkelijke toegankelijkheid ervan.

Ten slotte hebben wij de verkoper ervan kunnen overtuigen om de panden af te staan in plaats van de effecten van zijn vennootschap te verkopen. Onze klant heeft op zijn beurt aanvaard om alle parkeerplaatsen aan te kopen, met het idee om de plaatsen die hij niet nodig zou hebben opnieuw te koop aan te bieden.

Om de kantoren naar hun smaak in te kunnen richten, hebben de vertegenwoordigers van de onderneming ons gevraagd om hen een specialist in kantoorinrichting aan te bevelen. Wij hebben hen een bedrijf aanbevolen waarin wij ons volledige vertrouwen leggen en een expert is op dat vlak. Het gekozen bedrijf reageerde zeer snel en was al ter plaatse voor de akte om over de eventuele inrichting te praten.

De akte werd ondertekend in de loop van juli en de werken zijn snel kunnen beginnen.

Een transactie die succesvol afgerond werd met tevreden klanten die snel hun intrek zullen kunnen nemen in hun kantoren, net zoals ze wensten.

Artikel delen