Verhuurder worden, dat leert men !

U heeft een vastgoed aangekocht en bent van plan om het te verhuren. Weet dan dat er tal van regels zijn met betrekking tot de relatie tussen eigenaar en huurder. 3 specifieke situaties van naderbij bekeken.

Het goed dat u zonet heeft aangekocht werd door de vorige eigenaar verhuurd en u wenst hier een einde aan te stellen.
Indien het huurcontract geregistreerd werd, heeft u dezelfde rechten en verplichtingen als uw voorganger ten aanzien van de huurder. Indien dit niet het geval is, zijn twee situaties mogelijk: de huurder bezet het pand sinds...

  1. minder dan 6 maanden > u kunt om het even wanneer een einde stellen aan het huurcontract, en dit zonder vooropzeg noch schadevergoeding.
  2. meer dan 6 maanden > u kunt de huurder om het even wanneer in kennis stellen van de opzegging mits u een opzeggingstermijn van 3 maanden respecteert (weet dat u een schadevergoeding moet betalen indien er geen specifieke reden voor de opzegging is).

U wenst een familielid in uw pand te huisvesten, hoewel het reeds bezet is.

  • u kunt om het even wanneer een einde stellen aan het huurcontract. Op voorwaarde dat...:
  • u de huurder in kennis stelt van de opzegging en een opzeggingstermijn van 6 maanden respecteert.
  • u het pand effectief in gebruik neemt, zonder dat dit daarom permanent moet zijn of zonder dat het om de totaliteit van het goed moet gaan.
  • u aan uw huidige huurder de naam en bloedverwantschap met de toekomstige inwoner te kennen geeft. De huurder heeft het recht om hier een bewijs van te vragen en u heeft dan twee maanden de tijd om het hem of haar te verstrekken. Bij gebreke aan bewijs kan de huurder de nietigheid van de opzegging eisen. 
  • u de woning in gebruik neemt in de loop van het jaar dat volgt op het moment waarop de huurder het pand verlaten heeft. Dit moet minstens voor 2 maanden zijn.

Opgelet: De huurder kan een schadevergoeding van 18 maanden huur opeisen indien u deze voorwaarden niet naleeft.

En indien de huurder weigert om het pand te verlaten...
Zijn opzeggingstermijn loopt bijna af, maar hij vertrekt niet... Of hij betaalt niet, stoort de buren, brengt schade aan in het appartement... Om hem uit het pand te zetten, moet u steeds over een rechterlijke beslissing (vrederechter) beschikken, waarin de ontbinding van de huurovereenkomst en de uitzetting uitgesproken worden. Wacht niet te lang want de procedure kan vrij lang aanslepen! U moet het geld voorschieten, maar u krijgt het terug indien u in het gelijk wordt gesteld. Bovendien kunt u van de huurder een woonvergoeding eisen voor de periode waarin hij onrechtmatig het pand betrokken heeft.

Zin om in een opbrengstwoning te investeren? Vraag raad aan de experts van BuyerSide!

Bron: L’Echo

Artikel delen