Welke belasting is van toepassing op uw tweede onroerend goed?

U bereidt zich voor op de aankoop van een tweede onroerend goed? Of u het nu zal verhuren of niet, of het in België of in het buitenland zal gelegen zijn, besef goed dat het zal belast worden!

De aangifte en belastingheffing verschillen van geval tot geval:

Uw goed is gelegen in België

  • Zoals voor uw hoofdverblijf zal u onroerende voorheffing moeten betalen.
  • Uw goed levert geen inkomsten op: u zal belast worden op de huurwaarde (kadastraal inkomen x coëfficiënt van 1,7057 x 1,40)
  • Uw goed wordt gehuurd:
  1. door een natuurlijk persoon die het gebruikt voor privédoeleinden: pas dezelfde berekening toe als wanneer het niet verhuurd zou worden.
  2. door een natuurlijk of rechtspersoon die het gebruikt voor beroepsdoeleinden: de ontvangen huurinkomsten met betrekking tot het deel voor beroepsdoeleinden vormen de basis voor de berekening van de belasting.

Uw goed is gelegen in het buitenland

  • Het brengt geen inkomsten op: u moet er de brutohuurwaarde (= bedrag van de huurgelden die u zou kunnen ontvangen mocht u het goed een heel jaar door verhuren) van aangeven in het land in kwestie. Dit bedrag komt normaal gezien overeen met 5,3% van de verkoopwaarde van het goed, maar de fiscus wijkt daar soms van af.
  • Het wordt verhuurd (voor privé- of beroepsdoeleinden): geef de reële huurprijs aan. Het werd niet het hele jaar verhuurd? Duid aan welke bedragen u ontvangen heeft tijdens de huurperiodes en voeg de huurwaarde toe voor de periodes waarin het goed niet verhuurd werd. Wat betreft de belastingheffing moeten we een onderscheid maken tussen twee situaties:
  1. België heeft een overeenkomst tot het vermijden van dubbele belasting afgesloten met het land waar uw goed gelegen is (dit is het geval bij de landen die het meest in trek zijn): uw huurinkomsten zijn vrijgesteld van belasting in België, maar worden daarentegen in rekening gebracht voor de berekening van de belasting op uw andere inkomsten.
  2. Er is geen overeenkomst tussen België en het land waar uw goed gelegen is: uw inkomsten zullen belast worden alsof het om Belgische inkomsten zou gaan, behalve dat de belasting die eruit voortvloeit met de helft zal verminderd worden (op voorwaarde dat u ter plaatse belastingen heeft betaald).
Om onaangename verrassingen te vermijden, moet u dus rekening houden met al deze elementen alvorens u zich stort op de aankoop van een nieuw goed. Aarzel niet om raad te vragen aan de experts van Buyerside om u te begeleiden en te adviseren bij de stappen die u onderneemt!

Bron: L’Echo

Artikel delen