U denkt eraan om een woning aan te kopen als investering? BuyerSide is uw partner bij uitstek!

Buyerside is gespecialiseerd in de aankoop van huurwoningen voor Belgische of buitenlandse klanten. Zoals blijkt uit onze referenties komt BuyerSide tussen bij de aankoop van huurwoningen bij een investeervolume gaande van € 400 k tot meerdere miljoenen euro's.

BuyerSide kan u helpen bij:

  • de rechtstreekse overname van activa (Asset Deal)
  • De overname van een bedrijf met onroerende activa (Share Deal)
  • Om het even welke andere hulp of raadgeving betreffende uw toekomstig of bestaand onroerend erfgoed. 

Dankzij onze sterke aanwezigheid op de vastgoedmarkt staan wij aan de bron van de informatie en kunnen wij voor u huurwoningen aan interessante voorwaarden vinden. Hier spreken we niet van een opwelling van geestdrift, maar wel over een aantrekkelijk rendement. BuyerSide gaat op zoek naar huurwoningen die aan uw specifieke investeringscriteria beantwoorden en zoekt ook naar de mooie opportuniteiten "buiten de markt".

Onze dienstverlening bestaat uit 5 stappen om u van A tot Z bij te staan in de loop van de transactie:

  1. Zoektocht naar het goed > Wij gaan op zoek naar uw ideale investering: locatie, type woning, investeringsvolume, ... Elke zoektocht is uniek.
  2. Analyse van het goed > Wij bezoeken talrijke woningen en analyseren de vooraf geselecteerde goederen. Zo worden er soms inbreuken vastgesteld op het vlak van de stedenbouwkundige conformiteit van de woning, bijvoorbeeld wat betreft het aantal officieel erkende wooneenheden. Onze analyse maakt het mogelijk om een antwoord te bieden op essentiële en noodzakelijke aspecten die komen kijken bij de uitwerking van een business plan, zoals de opmeting van de werkelijke oppervlakten, de asbestanalyse, het budget voor werken, etc.
  3. Valorisatie van de woning > Wij hanteren verschillende berekeningsmethodes en houden daarbij rekening met de tijdens de bezoeken opgespoorde elementen die een invloed kunnen hebben op de waarde van het goed. Deze eerste analytische stappen monden uit in een volledig analyse- en valorisatierapport wat een ware diepgaande audit van het goed zal vormen.
  4. Onderhandeling > Wij onderhandelen met de verkoper of zijn gemachtigde over de prijs en de voorwaarden. Vervolgens stellen wij een aankoopbod of een intentiebrief op die u zal beschermen door middel van de bijzondere en opschortende voorwaarden die nodig zijn voor de goede uitvoering van het dossier. 
  5. Contracten > Ten slotte herlezen wij ook de ontwerpen van verkoopovereenkomsten en authentieke akten in samenspraak met uw notaris, die vaak het goed niet bezocht heeft of deelgenomen heeft aan de initiële onderhandelingen. Wij verzekeren u dus dat de overeengekomen voorwaarden wel degelijk in de akten en contracten opgenomen worden.

Wij werken nauw samen met een team van vastgoedspecialisten: architecten, advocaten, fiscalisten, asbestexperts, meetkundige schatters, woningbeheerders, .... die in functie van de concrete noden tussenkomen in de dossiers, wat een overtuigend resultaat oplevert.

BuyerSide kan beschouwd worden als de "One Stop Shopping" voor elke investeerder die in België in vastgoed wil investeren. Laat ons uw ogen en oren op het terrein zijn!

Aangezien de interestvoeten historisch laag en aantrekkelijk zijn, is het ongetwijfeld een goed moment om in vastgoed te investeren, maar zonder hierbij halsoverkop te werk te gaan! 

Contacteer ons voor verdere informatie